Energetyczny holding przemysłowy (EPH) przedsiębiorcy Daniela Křetínskiego do 2030 r. przestanie wykorzystywać węgiel do produkcji energii elektrycznej i ciepła we wszystkich krajach, w których działa. Wyjątkiem będą Niemcy, gdzie spółka będzie postępować zgodnie z ustawą o wycofaniu węgla, na mocy której produkcja energii z węgla zostanie zakończona w całym kraju najpóźniej do 2038 roku.

W Czechach odejście od węgla będzie dotyczyło elektrowni i ciepłowni w Opatovicach nad Labem w regionie Pardubice, Plzeňská teplárenská lub spółki United Energy, która jest operatorem ciepłowni w Komořanach, która produkuje ciepło i energię elektryczną dla Mostu i Litvínova.

„Do 2028/2029 ciepłownie na węgiel brunatny w Czechach będą stopniowo przebudowywane na niskoemisyjne źródła ciepła i energii elektrycznej” – powiedział w poniedziałek rzecznik EPH Daniel Častvaj.

EPH składa się z czterech filarów, z grupami EP Infrastructure, EP Power Europe i EP Logistics International skupiających firmy z branży infrastruktury, wytwarzania energii elektrycznej, górnictwa, logistyki, handlu węglem oraz odnawialnych źródeł energii. Wśród nich jest ponad 70 firm z Czech, Słowacji, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Węgier, Francji, Polski i Szwajcarii. EP Real Estate realizuje projekty nieruchomościowe w ramach grupy.

Naprawa kominów murowanych wykonuje firma KMS-BUD: https://www.kms-bud.pl/

Węgiel brunatny wraz ze źródłami jądrowymi ma największy udział w produkcji energii elektrycznej w Czechach. Według danych Urzędu Regulacji Energetyki elektrownie jądrowe odpowiadały za 37 proc. produkcji w ubiegłym roku, a źródła węgla brunatnego za 36 proc.

OZE stanowiły 13% całkowitej produkcji energii elektrycznej, gaz ziemny 8%, a węgiel kamienny 2%. Elektrownie węglowe w Republice Czeskiej są również obsługiwane przez półpaństwową spółkę ČEZ lub prywatne spółki Sev.en Energy i Sokolovská uhelná. W aktualizacji swojej strategii ČEZ ogłosił w tym roku, że do 2030 r. nadal będzie ograniczać węgiel i przestanie go spalać w ciepłowniach. Inne firmy energetyczne również szykują zmiany.

ogrzewanie, instalacje grzewcze
ogrzewanie, instalacje grzewcze

Duży kamień milowy

Častvaj stwierdził, że EPH jest przekonana, że ​​produkcja i wykorzystanie wodoru będzie ważnym filarem w osiągnięciu celu, jakim jest bezemisyjna energia w średnim i długim okresie. „Przygotowujemy kilka projektów budowy technologii wodorowych na małą i średnią skalę związanych z naszą infrastrukturą gazową, aby wykazać wykonalność rozwiązań. Jednocześnie rozpoczęliśmy prace nad potencjalnie solidnymi rozwiązaniami, które przyspieszą przejście na wodór na dużą skalę” – powiedział EPH Křetínský, dyrektor generalny i prezes zarządu.

Holding przypomniał, że np. w Niemczech w ostatnich latach zlikwidował lub przekazał w rezerwę elektrownie węglowe Mumsdorf i Buschhaus oraz około 1000 megawatów (MW) mocy zainstalowanej w elektrowni Jänschwalde. W Wielkiej Brytanii firma zamknęła elektrownię węglową Eggborough o mocy 2000 MW i zakończyła przebudowę elektrowni węglowej Lynemouth na czystą biomasę.

„W 2021 roku EPH wyłączy niemiecką elektrownię Deuben, dwie francuskie elektrownie węglowe Emile Huchet 6 i Provence 5 w 2021 i 2022 roku, a także planuje wyłączyć niemiecką elektrownię Mehrum, gdzie decyzja podlega zatwierdzeniu przez operatorem systemu przesyłowego i regulatorem sieci.” – dodał Castwa.

Křetínský stwierdził, że firma skoncentruje się między innymi na rozwoju wielkoskalowych projektów energii odnawialnej, które są i będą realizowane m.in. w byłych lokalizacjach górniczych, zwłaszcza w Niemczech. „Obecnie pracujemy nad projektami dla elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych znacznie przekraczających 1000 MW, które będą realizowane w najbliższych latach” – dodał. Moc największego krajowego źródła, elektrowni jądrowej Temelín, wynosi 2250 MW.

Według zeszłorocznego rankingu magazynu Forbes Křetínský jest jednym z najbogatszych Czechów z majątkiem o wartości 78 miliardów koron.

Oceń: