W związku ze zmianami w przepisach prawnych, coraz więcej właścicieli domów jednorodzinnych zmuszona jest do zakupienia i zamontowania nowoczesnego kotła grzewczego. Podczas określania budżetu jakim dysponujemy ważne jest aby zarezerwować parę tysięcy na montaż wkładu kominowego, nowoczesne kotły działają inaczej jak stare kopciuchy, podłączenie nowoczesnego kotła do starego komina bez wkładu ceramicznego, czy to na pellet czy na ekogroszek za skutkuje z czasem pojawieniem się wykwitów i systematycznym niszczeniem komina.

wykwity na kominie Modernizacja kotłowni - wkłady kominowe
Wykwity na kominie po zamontowaniu nowego kotła

Ponadto większość producentów kotłów grzewczych podczas ewentualnej usługi gwarancyjnej, od razu zadaje pytanie czy zamontowano wkład kominowy. Jeśli odpowiedź będzie negatywna od razu usłyszymy że kocioł grzewczy nie był eksploatowany zgodnie z zaleceniami i gwarancja na kocioł nie przysługuje!

Elementy systemu okrągłych wkładów kominowych przeznaczone są do ochrony wewnętrznych powierzchni przewodów kominowych przed destrukcyjnym działaniem produktów spalania powstających w nowoczesnych wysokosprawnych kotłach grzewczych opalanych paliwem stałym, gazem lub paliwem płynnym.

Wraz z coraz częstszym odchodzeniem od tradycyjnych kotłów na paliwo stałe, których użytkowanie jest silnie związane z wysokim poziomem zanieczyszczenia środowiska oraz przechodzeniem na paliwa bardziej przyjazne dla środowiska, takie jak gaz lub paliwa płynne, kominy muszą być dostosowane do nowoczesnych urządzeń grzewczych i nowe warunki pracy.

System kominowy CERMASPOLSKA pozwala na modernizację kotłowni w przypadku braku możliwości zmiany konstrukcji budynku. System umożliwia dostosowanie istniejącego starego komina do nowych warunków eksploatacji. Adaptacja systemu polega na ustawieniu parametrów nowego komina, dobraniu jego średnicy do nowego kotła i wysokości istniejącego starego komina oraz zamontowaniu elementów systemu kominowego w istniejącym kominie murowanym. Zaleca się korzystanie z dostarczonych rysunków i schematów, aby zapewnić właściwy dobór elementów systemu kominowego.

Realizacja projektu w dużym stopniu uzależniona jest od stanu technicznego istniejącego komina. Jego średnica i kształt muszą umożliwiać montaż elementów systemu o odpowiedniej średnicy. Jeżeli większa moc nowego kotła wymaga komina o większej średnicy niż istniejący lub przewód kominowy nie jest dostatecznie prosty, wówczas modernizacja komina może nie być możliwa. W tym przypadku należy zastosować pompowane systemy kominowe, których konstrukcja umożliwia zastosowania w kominach o dowolnym kształcie.

Prace instalacyjne muszą być wykonywane przez certyfikowanych specjalistów zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w Polsce. Montaż wkładu kominowego wykonuje wiele firm na naszym Śląskim rynku: KMS-BUD BitProjekt UsługiKominiarskieSlask FrezowanieKominów

stalowe wklady kominowe Modernizacja kotłowni - wkłady kominowe
Wkłady kominowe do nowoczesnych kotłów grzewczych

Przed montażem wkładu kominowego murowany przewód kominowy należy dokładnie oczyścić z odpadów budowlanych i nagromadzonych produktów spalania. W celu prawidłowego zamontowania elementów liniowych i łącznikowych systemu kominowego należy wykonać niezbędne otwory w dolnej części murowanego komina (w miejscu podłączenia kotła), a także w miejscach, w których planowane są dodatkowe wkładki rewizyjne. Wkład należy zamontować pośrodku przewodu kominowego i zapewnić jego stabilność. Tam, gdzie pozwalają na to możliwości, wkład kominowy należy zaizolować.

Do izolacji komina używa się niepalnej wełny kamiennej lub mineralnej.

Średnica wkładki łączącej kocioł z wykładziną musi odpowiadać   średnicy rury wylotowej kotła . Pomiędzy kotłem a wykładziną nie można montować żadnych elementów zmniejszających tę średnicę. Jeśli konieczna jest zmiana tej średnicy, można to zrobić tylko za pomocą trójzębnych wkładek TR 90 lub TRR 90.

Wykładzinę należy dobrać tak, aby biorąc pod uwagę wspomniane wymagania, temperatura produktów spalania była wyższa niż punkt rosy na całej długości wykładziny. Nie dotyczy to kotłów kondensacyjnych wyposażonych w wkładki z innego systemu.

Począwszy od elementu trójgałęziowego w górę, elementy liniowe systemu montuje się poprzez wsunięcie ich w siebie. Ilość elementów uzależniona jest od wysokości komina.

Kolektory kondensatu OD lub ODZ służą do zbierania kondensatu lub wody deszczowej wchodzącej do wykładziny. W przypadku stosowania kotłów kondensacyjnych zebrany kondensat należy skierować do neutralizatora kondensatu.

Element łączący pomiędzy kotłem a wkładem musi mieć 5% spadek w kierunku kotła.

Po   zamontowaniu elementów liniowych i łączących wszystkie możliwe otwory należy zaizolować i uszczelnić odpowiednimi materiałami budowlanymi.

Po zamontowaniu wkładu kominowego należy sprawdzić:

  • przepuszczalność wkładu;
  • szczelność połączeń;
  • ciąg kominowy;
  • zgodność zastosowania elementów wkładowych z projektem komina;
  • zgodność z normami dotyczącymi wysokości komina;
  • Zgodność z normami środowiskowymi. 

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w kotłowni

Kotłownie, w których stosuje się kotły na paliwo stałe, wymagają odpowiednich systemów przeciwpożarowych, aby zapewnić bezpieczeństwo i minimalizować ryzyko pożaru. W przypadku takich kotłowni, istotne jest stosowanie następujących systemów przeciwpożarowych:

  1. System detekcji dymu i czujników temperatury: W kotłowniach z kotłami na paliwo stałe zaleca się instalację systemu detekcji dymu i czujników temperatury. Te urządzenia monitorują obecność dymu i nagły wzrost temperatury, co może wskazywać na potencjalne zagrożenie pożarem. Gdy czujniki wykryją niebezpieczne warunki, uruchamiają alarm, informują personel i aktywują dalsze procedury przeciwpożarowe.
  2. System gaśniczy: W przypadku kotłowni z kotłami na paliwo stałe, zastosowanie skutecznego systemu gaśniczego jest niezwykle istotne. Najczęściej stosowanymi systemami gaśniczymi są instalacje sprinklerowe oraz systemy gazowe, takie jak systemy gazów inerckich lub systemy gazów pianowych. Sprinklery są urządzeniami, które automatycznie włączają się, gdy wykryją pożar, i rozpryskują wodę, aby opanować sytuację. Systemy gazowe wykorzystują specjalne gazy, które eliminują tlen i tłumią pożar.
  3. Wentylacja i okna dymowe: W przypadku kotłowni z kotłami na paliwo stałe, należy również zapewnić odpowiednią wentylację, aby usunąć dym i inne szkodliwe substancje. W tym celu stosuje się systemy mechanicznej wentylacji, które zapewniają ciągły przepływ świeżego powietrza do kotłowni oraz usuwają zanieczyszczenia. Ponadto, w celu zapewnienia szybkiego wyjścia dymu i spalin w przypadku pożaru, często stosuje się okna dymowe. Okna dymowe są projektowane tak, aby można było je otworzyć ręcznie lub automatycznie w przypadku pożaru, umożliwiając szybki odpływ dymu i dostęp dla służb ratowniczych.
Oceń: