Wyrób budowlany uważa się za zdatny do użytku, jeśli spełnia wymagania norm zharmonizowanych lub europejskiej aprobaty technicznej. Wymagania dotyczące kominów metalowych są określone w zharmonizowanych normach europejskich EN 1856-1: 2003 i EN 1856-2: 2004. Ponieważ okres przejściowy dotyczący stosowania tych norm w krajach UE już upłynął, wszelkie normy krajowe, które są sprzeczne z tymi normami zharmonizowanymi, zostaną unieważnione. Normy te określają szczególnie istotne wymagania dotyczące wytrzymałości i stabilności mechanicznej, ognioodporności, higieny, zdrowia, bezpiecznego użytkowania, trwałości kominów, a także wymagania dotyczące oceny zgodności, oznakowania i dokumentacji towarzyszącej kominom.

W normach zharmonizowanych EN 1856-1: 2003 i EN 1856-2: 2004 dotyczących kominów metalowych ustanowiono system oceny zgodności „2+” z następującymi celami dla producenta komina i jednostki notyfikowanej:

Zadania producenta:    – Wdrożenie systemu kontroli produkcji
– Przeprowadzenie wstępnych badań reprezentatywnych
Zadania jednostki notyfikowanej: – Wstępna inspekcja fabryki i zainstalowanego systemu kontroli produkcji
– Ciągły nadzór i ocena systemu kontroli produkcji

Elementy okrągłych wkładów kominowych mają za zadanie chronić wewnętrzne powierzchnie przewodów kominowych  przed niszczącym działaniem produktów spalania powstających w nowoczesnych kotłach wysokosprawnych opalanych paliwem stałym ( pellet, ekogroszek ), gazem lub paliwem płynnym.  Wraz z coraz częstszym odchodzeniem od tradycyjnych kotłów na paliwo stałe, których użytkowanie jest silnie związane z wysokim poziomem zanieczyszczenia środowiska oraz przechodzeniem na paliwa bardziej przyjazne dla środowiska, takie jak pellet, ekogroszek, gaz lub paliwa płynne, kominy muszą być dostosowane do nowoczesnych urządzeń grzewczych i nowe warunki pracy.

System kominowy jednościenny pozwala na modernizację kotłowni, gdy nie ma możliwości zmiany konstrukcji budynku. System umożliwia dostosowanie istniejącego starego komina do nowych warunków eksploatacji. Adaptacja systemu polega na ustawieniu parametrów nowego komina, doborze jego średnicy do nowego kotła i wysokości istniejącego starego komina oraz zamontowaniu elementów systemu w istniejącym kominie murowanym.

komi Wymagania UE dotyczące systemów kominowych

1. Górny wspornik wkładu
Zamontowany na górze wkładu, pod elementem dachu. Chroni otwór ceglanego komina przed opadami atmosferycznymi.
2. Dach
Chroni wkład kominowy przed opadami deszczu. Element ozdobny montowany jest nad uchwytem wkładu górnego.
3.
Wkład kominowy Prosta część wkładu kominowego.
4. Kotwy, wkręty
Stosowane do mocowania górnego uchwytu wkładki do muru.
5. Warstwa
termoizolacyjna. Część komina wystającą ponad dach zaleca się zaizolować niepalnym kamieniem lub wełną mineralną.
6. Szczeliwo silikonowe
Konieczne jest uszczelnienie szczeliny między murem a uchwytem górnego wkładu
7. Mur murowany
Konstrukcja komina z cegły.

Realizacja projektu w dużym stopniu uzależniona jest od stanu technicznego istniejącego komina. Jego średnica i kształt muszą umożliwiać montaż elementów systemu kominowego o odpowiedniej średnicy. Jeśli większa moc nowego kotła wymaga komina o większej średnicy niż istniejący lub przewód kominowy nie jest wystarczająco prosty, wówczas regulacja komina może nie być możliwa.  Kominy opalane gazem lub paliwem płynnym można łączyć z kominami za pomocą wkładów kominowych wykonanych z kwasoodpornej stali nierdzewnej.

Przed montażem, murowany komin należy dokładnie oczyścić z gruzu budowlanego i nagromadzonych produktów spalania. Prawidłowy montaż elementów liniowych i łączących systemu wymaga wykonania otworów o wymaganej wielkości w dolnej części muru komina (w miejscu podłączenia kotła), a także w miejscach, w których planowane są dodatkowe elementy rewizyjne, wkładki oraz w których znajduje się przewód kominowy.
Wkład należy zamontować pośrodku przewodu kominowego i zapewnić jego stabilność. Tam, gdzie pozwalają na to możliwości, wkład kominowy należy zaizolować.

montaz komina do nowego pieca kotla Wymagania UE dotyczące systemów kominowych

1. Kolektor kondensatu z bocznym spustem
Do usuwania kondensatu z komina. Kolektor należy zamontować pod zlewem.
2. Pravala Konieczne jest sprawdzenie stanu komina (pod kątem wszelkich zanieczyszczeń, które mogłyby zatkać rurkę kolektora kondensatu). Podkładkę należy zamontować nad kolektorem kondensatu i pod trójnikiem.
3.Trójnik 90 ° Do połączenia wkładu z kominem pod kątem 90 ° potrzebny jest spawany trójnik redukcyjny.
4. Drzwi do komina Używane do zamykania komina / otworu rewizyjnego.
5. Przedłużenie zlewu (szyja) Służy do wydłużania otworu spustowego, gdy jest trudno dostępny.
6.Wkład kominowy Prosta część wkładu kominowego.
7. Wkładka teleskopowa Służy do łączenia prostych odcinków o niestandardowych długościach. Długość standardowa 300-500 mm, ale możliwe są inne długości.
8. Osłona dekoracyjna Stosowana tam, gdzie wkładka jest prowadzona przez ścianę w celu zakrycia przestrzeni pomiędzy wkładem a ścianą.
9. Warstwa termoizolacyjna Kamień lub wełna mineralna.
10. Fundament Ślepy fundament pod beton lub mur.
11. Mur ceglany  Konstrukcja komina murowana.
12. Warstwa termoizolacyjna Kamień lub wełna mineralna.

Średnica wkładu kominowego łączącego kocioł z wkładem musi być taka sama jak średnica rury wylotowej kotła.
Pomiędzy kotłem a wykładziną nie można montować żadnych elementów zmniejszających tę średnicę. Wykładzinę należy dobrać tak, aby biorąc pod uwagę wspomniane wymagania, temperatura produktów spalania była wyższa niż punkt rosy na całej długości wykładziny. Nie dotyczy to kotłów kondensacyjnych wyposażonych w wkładki z innego systemu.

 

5/5 - (1 vote)