Właściciele domów będą musieli zgłaszać, czym je ogrzewają. Nowe przepisy weszły w życie od 1 stycznia 2021 r. Mają związek z tworzeniem Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), która ma pomóc w walce ze smogiem.

Dorota Cabańska, p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, wyjaśnia, że w CEEB znajdą się przede wszystkim informacje na temat źródeł spalania paliw w budynkach wielolokalowych oraz domów jednorodzinnych do 1 MW. Uwzględnione zostaną również lokale usługowe i budynki publiczne, w których znajduje się tego rodzaju ogrzewanie, czyli głównie kotłownie.

Właściciele domów są teraz zobowiązani do zgłaszania, czym ogrzewają swoje nieruchomości. CEEB ma na celu pomoc w walce ze smogiem, gromadząc informacje na temat źródeł spalania paliw w budynkach wielolokalowych oraz domach jednorodzinnych do 1 MW. Ewidencja ta będzie na bieżąco uzupełniana, na przykład przez kominiarzy, którzy przeprowadzają okresowe przeglądy w budynkach. Na podstawie informacji gromadzonych w CEEB, samorządy będą mogły dobierać odpowiednie polityki i programy do walki ze smogiem w swoich gminach.

Od 1 stycznia 2021 roku, właściciele domów w Polsce muszą zgłaszać, czym ogrzewają swoje nieruchomości. Nowe przepisy, które wprowadzają Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (CEEB), mają na celu pomoc w walce ze smogiem.

Co to jest CEEB?

CEEB to nowy system, który gromadzi informacje na temat źródeł spalania paliw w budynkach wielolokalowych oraz domach jednorodzinnych do 1 MW. Ewidencja ta będzie na bieżąco uzupełniana, na przykład przez kominiarzy, którzy przeprowadzają okresowe przeglądy w budynkach. Na podstawie informacji gromadzonych w CEEB, samorządy będą mogły dobierać odpowiednie polityki i programy do walki ze smogiem w swoich gminach.

Nowe obowiązki dla właścicieli domów

Właściciele domów są teraz zobowiązani do zgłaszania, czym ogrzewają swoje nieruchomości. Informacje te są zbierane w ramach nowego systemu CEEB. W przypadku nowych obiektów, informację o źródle ogrzewania trzeba zgłosić w ciągu 14 dni od daty jego uruchomienia. Przesłanie takich informacji jest obligatoryjne.

CEEB a walka ze smogiem

CEEB jest kluczowym elementem walki ze smogiem. Dzięki gromadzeniu informacji na temat źródeł spalania paliw, samorządy będą mogły lepiej planować i wprowadzać polityki i programy mające na celu redukcję smogu. CEEB pozwoli na lepsze zrozumienie, jakie źródła ogrzewania są najpopularniejsze w danym regionie, co z kolei pozwoli na skierowanie działań antysmogowych tam, gdzie są one najbardziej potrzebne.

Docelowo znajdą się tam też informacje na temat otrzymanej pomocy finansowej na wymianę kotła grzewczego czy termomodernizację budynku.

Ewidencja będzie również na bieżąco uzupełniana np. przez kominiarzy, którzy przeprowadzają okresowe przeglądy w budynkach

– wskazała. Na postawie informacji gromadzonych w CEEB samorządy będą mogły dobierać odpowiednie polityki i programy do walki ze smogiem w swoich gminach.

  • uszczelnianie komina
  • uszczelnianie kominów
  • szlamowanie komina
  • ceramiczne wkłady kominowe
  • stalowe systemy kominowe
  • szlamowanie komina
  • szlamowanie kominów
  • naprawa komina
  • naprawa kominów
  • rozwiercanie kominów

Mapa sposobów ogrzewania domów i budynków

Szefowa GUNB poinformowała, że w listopadzie 2020 r. podpisana została umowa na dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej na kwotę ok. 30 mln zł. Ta umowa, jak i nowela ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, dała zielone światło do stworzenia CEEB.

Ewidencja będzie tworzona etapami, a cały projekt jest zaplanowany na lata 2021-2023. W sierpniu 2023 r. ma on być ostatecznie rozliczony. Cabańska uważa, że uruchamiana etapami baza jest lepsza. „Budowanie przez trzy lata i wielkie wdrożenie na końcu może się wiązać z ryzykiem poważnych błędów” – oceniła.

Deklaracje o źródłach spalania. Nowe obowiązki właścicieli domów

Pierwszym elementem, który zacznie działać, będą deklaracje o źródłach spalania.

To będzie pierwsza funkcjonalność, jaką w CEEB chcemy uruchomić. Prowadzimy obecnie postępowanie przetargowe w tej sprawie i jeżeli nie będzie opóźnień, to właśnie w pierwszym kwartale 2021 roku zaczniemy budować oprogramowanie umożliwiające zbieranie tych danych od właścicieli i zarządców nieruchomości

– powiedziała. „Dane, jakie będziemy zbierać, będą ograniczone do minimum, tak aby oświadczenie było możliwie proste” – podkreśliła p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Zgodnie z planem w 2021 r. opublikowany zostanie komunikat ministra właściwego ds. budownictwa inicjujący uruchomienie deklaracji, a po trzech miesiącach, bo tyle wymaga ustawa, trafią do niej pierwsze dane. Od tego momentu właściciele będą mieli 12 miesięcy na przesłanie elektronicznego formularza z informacją, czym ogrzewany jest ich dom. W przypadku nowych obiektów, trzeba będzie poinformować o użytkowanym źródle ogrzewania w ciągu 14 dni od daty jego uruchomienia. Cabańska zaznaczyła, że przesłanie takich informacji będzie obligatoryjne.

Kolejne funkcjonalności, dotyczące np. sprawozdawczości nt. otrzymanych środków pomocowych na walkę ze smogiem, pojawią się w II-III kwartale 2022 r.

Cabańska dodała, że od października 2018 do końca 2020 roku prowadzony był pilotaż oraz projekt badawczo-rozwojowy dotyczący ewidencji. Wzięło w nim udział 17 gmin – m.in. Zabrze, Ustroń, Opoczno, Podkowa Leśna, Katowice, Warszawa (Targówek), Skawina, Karczew, Sucha Beskidzka, Mińsk Mazowiecki. Wyniki pilotażu będą wykorzystane w ramach prac nad docelowym systemem CEEB.

Nasza ewidencja będzie miała połączenie z innymi ewidencjami i rejestrami, np. z Centralnym Rejestrem Charakterystyki Energetycznej Budynków, i to właśnie z niej będziemy pobierać niektóre dane, te najbardziej podstawowe, niezbędne do oceny domów

– podsumowała.

Docelowo w ewidencji mają się znaleźć informacje dotyczące ok. 5 mln budynków w całym kraju.

Oceń: