W celu poprawnego obliczenia ilości kostek brukowych potrzebnych do wybrukowania danej powierzchni, należy uwzględnić powierzchnię jaką pokryje fuga. Może wydawać się, iż fuga nie jest duża ale … w przypadku fugi cementowej zastosowanej przy kostce 10×10 to prawie 20% całej powierzchni.

Poniższy kalkulator powinien pomóc w obliczeniu ilości potrzebnych kostek brukowych.

Czym jest metr efektywny kostki brukowej?

Przy obliczaniu zapotrzebowania na kostkę brukową możemy zetknąć się z dwoma różnymi określeniami metra, a co za tym idzie z dwoma różnymi kosztami związanymi z zakupem kostki brukowej. Różnica wynika z faktu, że podczas układania kostki brukowej dodaje się fugę, która tworzy dylatację pomiędzy kostkami. Przy niewielkich rozmiarach powierzchni do wybrukowania wartości te są znikome, jednak przy dużych powierzchniach fakt ten zaczyna mieć istotne znaczenie w wycenie ilości potrzebnej kostki brukowej.