W dwururowej instalacji centralnego ogrzewania do każdego grzejnika prowadzą dwie oddzielne rury, jedna zasilająca grzejnik (zasilanie), a druga odprowadzająca wodę z grzejnika z powrotem do kotła (powrót).

System dwururowy jest znacznie bardziej wydajny niż system jednorurowy, ale nadal wymaga odpowiedniego wyważenia na końcu instalacji.