Jesteśmy firmą kompaktową, ale o niezwykłej wydajności, budowaną przez 25 lat nieprzerwanej działalności w zakresie geoinformatyki. Zawsze kierowaliśmy się następującymi kierunkami: innowacyjność, profesjonalizm i uczciwość. Wierzymy, że nasze wartości opierają się na wiedzy naukowej przekazywanej naszym pracownikom, a wreszcie partnerom w postaci oferowanych rozwiązań i technologii, opracowywanych aplikacji i nowych technologii, innowacyjnych projektów geoinformatycznych, weryfikowanych w praktyce. Jesteśmy przekonani, że takie podejście do wyzwań zawodu może zmienić horyzont obecnych rozwiązań w tych obszarach i zapewnić skuteczne rozwiązania, z których skorzystają wszyscy nasi partnerzy.

Wyniki tej koncepcji są wielorakie:

  • Twórcy oprogramowania, geodeci i integratorzy danych pracują jako zespół.
  • Stworzone rozwiązania programowe i technologie stają się bardziej praktyczne.
  • Złożone projekty są wykonywane szybciej i wydajniej.
  • Baza wiedzy i wsparcie zapewniane partnerom działają lepiej.

OFICJALNE MAPY

tworzenie i utrzymywanie oficjalnych map Polski w formacie analogowym i cyfrowym oraz cyfrowego modelu terenu w oparciu o dane własne i wykonane przez inne właściwe instytucje oraz osoby prawne, do których trafiają produkty

PRODUKTY KARTOGRAFICZNE

publikowanie produktów kartograficznych w różnych skalach, pochodzące z krajowej bazy kartograficznej

INSPIRACJE

stałe dostarczanie danych geodezyjnych i kartograficznych w celu zapewnienia infrastruktury danych geoprzestrzennych

FOTOGRAMETRIA

uzyskiwanie metodami fotogrametrycznymi wszelkiego rodzaju wyrobów kartograficznych

Wdrażając najnowsze technologie pracy z zakresu geodezji, katastru i topografii, specjaliści Zakładu wykonują prace i usługi na terenie całej Republiki Mołdowy. Wszystkie wyroby i usługi geodezyjne wykonywane są zgodnie z ustawodawstwem, obowiązującymi aktami normatywnymi i normami polowymi.

Zaplecze techniczno-materiałowe przedsiębiorstwa pozwala na realizację prac o dużym stopniu skomplikowania.  Szanowanie czasu wykonania prac, dokładność i jakość to wszystko charakteryzuje nas utrzymywanie długotrwałych relacji z naszymi klientami.

Główne działania w ramach naszej działlności to:

  • Pomiary inżynieryjno-geodezyjne do budowy i rekonstrukcji różnych budynków i celów ;
  • Specjalne prace geodezyjne w celu określenia odkształceń i przesunięć konstrukcji inżynierskich ;
  • Transpozycja projektów w terenie;
  • Stworzenie geometrycznej bazy katastru w miejscowościach zabudowanych i pozamiejskich, miejskich i wiejskich .

1. prace geodezyjne w celu określenia odkształceń i przemieszczeń konstrukcji inżynierskich i budynków;
2. śledzenie osi konstrukcji.

Oceń: