O rozpoczęciu sezonu grzewczego decydują gminy, biorąc pod uwagę rzeczywistą temperaturę powietrza na zewnątrz. Jego decyzją zaczyna się przede wszystkim ogrzewanie miejskich placówek – przedszkoli, szkół i szpitali.

Odbiorcy ciepła mają prawo sami decydować o rozpoczęciu ogrzewania swoich budynków bez naruszania wymagań określonych w przepisach.

Jeżeli odbiorcy ciepła zdecydowali się rozpocząć ogrzewanie swoich budynków w innym terminie niż wyznaczony przez władze gminy początek sezonu grzewczego – to wystarczy większości mieszkańców, czyli połowa plus jeden, to oni lub zarządca budynku wcześniej czy później informują dostawcę ciepła o swojej decyzji o ogrzaniu.

O przygotowaniu budynku do sezonu grzewczego decyduje dostawca ciepła zgodnie z ustawami przygotowanymi na sezon grzewczy przez nadzorców instalacji grzewczych i ciepłej wody w budynkach. Jeżeli nadzór budowlany potwierdzi, że budynek jest gotowy do sezonu grzewczego, a lokatorzy lub zarządca budynku wyrażą chęć rozpoczęcia ogrzewania wcześniej lub później, dostawca ciepła umożliwi właścicielowi budynku, zarządcy lub nadzorującemu wykonanie decyzji w ciągu dwóch dni roboczych lub nie ma technicznych możliwości z przyczyn obiektywnych, należy uzasadnić odmowę wcześniejszego rozpoczęcia ogrzewania budynku.

Jeśli mieszkańcy lub zarządcy nie skorzystają z możliwości, aby sami zdecydować, kiedy rozpocząć ogrzewanie swoich budynków, dostawcy ciepła rozpoczną sezon grzewczy zgodnie z decyzją gmin.